สมัครฟรี

ผู้สมัครแล้ว

แบบประเมินความรู้ก่อน-หลังเรียน และความพึงพอใจในการรับบริการ

เข้าชมวีดีโอเพื่อสร้างความตระหนักและค้นหาอาชีพธุรกิจชุมชนได้ที่นี่

วัตถุประสงค์หลักของโครงการ

เพื่อให้ความรู้ สร้างโอกาสทางธุรกิจและเพิ่มโอกาสทางการตลาดให้แก่ผู้ที่ได้รับกระทบจากสถานการณ์การระบาดโรค COVID-19 และประชาชนทั่วไป

กิจกรรมในโครงการ

1. สมัคร

รับสมัครผ่านทางออนไลน์ www.นักสู้ธุรกิจชุมชน.com - ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ถึง 31 ส.ค. 2563 หรือจนกว่าจำนวนจะเต็ม

2. เรียนรู้

กิจกรรม live สด ผ่านระบบออนไลน์พิธีเปิดตัวโครงการ – 23 ก.ค. 2563

3. อบรม

อบรมออนไลน์หลักสูตรสร้างความตระหนักรับรู้ ในการประกอบธุรกิจชุมชน และหลักสูตรพัฒนาสู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจชุมชน - ส.ค. ถึง ก.ย. 2563

4. ลงมือทำ

คัดเลือก 300 รายเพื่อเข้าสู่กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพธุรกิจชุมชน เช่น การเชื่อมโยงสู่ช่องทางการตลาดออนไลน์ใหม่ๆ,คอร์สพิเศษสำหรับติดอาวุธในการประกอบอาชีพ และการเชื่อมโยงผู้ซื้อในระดับ moderntrade หรือ shopping online เป็นต้น - ก.ย. 2563

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ

e-Certificate

ได้รับใบประกาศนียบัตรแบบ e-certificate เมื่อเรียนครบ 9 ชม.

Online Marketing

สามารถเข้าร่วมเครือข่ายการตลาดออนไลน์ใน แพลทฟอร์มที่มีชื่อ

Virtual Learning

อบรมระบบออนไลน์เสมือนจริง (virtual learning) ตามเวลาที่ผู้เรียนสะดวก

-->